ODDLŽENIE EXEKÚCIE
Oddlženie osôb

Pomáhame fyzickým osobám s oddlžením a exekúciami !

Oddlženie exekúcie
sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava

 

Exekúcia predajom podniku


Na exekúciu predajom podniku alebo jeho časti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností a ustanovenia o predaji podniku na základe zmluvy.

Prejsť na:
  • Exekúcia zadržaním vodičského preukazu
  • Exekúcia predajom hnuteľných vecí
  • Exekúcia predajom nehnuteľnosti  • Oddlženie exekúcie, kancelária Bratislava, Copyright (2012-2013)